21–ე საუკუნის ტექნოლოგიური ბუმი

სოციალური ქსელები და სხვადასხვა კომპიუტერული პროგრამები, რომლებიც ადამიანს გარკვეულ წილად ცხოვრებას უმარტივებს და დროის მცირე მონაკვეთში ტოტალური პრობლემის მოგვარებას სთავაზობს ერთის მხრივ ეს კარგია ხოლო მეორეს მხრივ ადამიანს უბიძგებს ფიზიკური პასიურობისაგენ, რამაც შეიძლება ჯანმრთელობის არასტაბილური მდგომარეობა გამოიწვიოს. Continue reading 21–ე საუკუნის ტექნოლოგიური ბუმი

Advertisements